Husläkarmottagning

  • Bedömning, provtagning, behandling samt information till patienten och smittspårning.
  • Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Remiss till specialist i dermatologi, venereologisk-/STI-mottagning

För remitterad smittspårning av klamydia, se Vårdgivarguiden.

Vid samtidig gonorré och/eller syfilis: remittera till venereologisk mottagning, som i sådana fall sköter smittspårningen och behandlingen även av klamydia.

Remissinnehåll

  • Frågeställning? Smittspårning? Multipla STI-infektioner?
  • Tidigare sexuellt överförda sjukdomar
  • Relevant anamnes och status
  • Nuvarande väsentliga sjukdomar
  • Utförda utredningar och relevanta fynd