Utredning

Symtom

 • Nästan hälften är symtomfria
 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm
 • Miktionsträngningar
 • Flytning – från urinrör, cervix, vagina eller rektum
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Misstänkt smittotillfälle
 • Förekomst av oral- och analsex för eventuell kompletterande provtagning
 • Tidigare sexuellt överförbara sjukdomar

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • flytning ur uretra, vagina, cervix eller anus, ofta sparsam
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • Feber, allmänpåverkan
 • Buksmärtor uni-, eller bilateralt
 • Smärta eller svullnad bitestikel eller testikel

Handläggning vid utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast 1 vecka efter misstänkt smittotillfälle.
 • Överväg kontakt med specialiserad vård vid tecken på salpingit eller epididymit.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Överväg provtagning även för annan STI.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men prov för klamydia och gonorré är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium

Laboratorieprover

 • Provta med DNA-test efter sexualanamnes eller symtom: urin, vagina, rektum, konjunktiva och eventuellt svalg.
 • Kontrollera provtagningsrutiner med lokalt lab då det är vanligt med fel vid provtagningen.

Differentialdiagnoser

 • Gonorré
 • Mycoplasma genitalium
 • Cystit
 • Ospecifik uretrit/cervicit – till exempel HSV eller HPV infektion
 • Bakteriell vaginos