Fysioterapeut eller primärvårdsrehabilitering

 • Primär bedömning vid misstänkt knäledsartros
 • Behandling
 • Artrosskola (via primärvårdsrehabilitering)

Remiss krävs ej.

Husläkarmottagning

 • Utredning vid utebliven förbättring eller misstanke om differentialdiagnoser
 • Eventuell läkemedelsbehandling
 • Optimering av andra sjukdomar och hälsovanor inför operation

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Bedömning för kirurgisk behandling om patienten är intresserad av operation vid:

 • Oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • Grava vilo- och nattliga smärtor
 • Svår funktionsinskränkning och behov av sjukskrivning
 • Kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling

Remissinnehåll

 • Preciserad diagnos- och frågeställning
 • Symtom, knästatus och BMI
 • Utvärdering av behandling, fysioterapi och artrosskola
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol
 • Relevanta sjukdomar och (uppdaterad) medicinlista
 • Resultat av röntgensvar (ej är äldre än 12 månader) med uppgifter om var och när denna är gjord
 • Om patienten är opererad tidigare - ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder