Utredning

Symtom

Typiska symtom är:


 • smärta - belastningsrelaterad smärta, i senare skede vilosmärta och nattlig värk
 • ledpåverkan - intermittent ledsvullnad, i senare skede leddeformation
 • stelhet - morgonstelhet och stelhet efter vila som går över inom 30 min när patienten kommit igång
 • nedsatt funktion - till exempel svårigheter att gå
 • I senare skede instabilitet.

Smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall är typiskt. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Typiska statusfynd är:


 • inskränkt rörelseomfång, främst flexionsdefekt
 • ledsvullnad, eventuell bakercysta
 • palpationsömhet över ledspringa
 • krepitationer, låsningar och upphakningar.

I senare skede förekommer även instabilitet och varus- eller valgusfelställning.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt efter en sammanvägd bedömning av anamnes, symtom och status.

Sambandet mellan graden av ledförändring och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning.

Observera att radiologiska fynd som talar för artros inte utesluter differentialdiagnoser.

Bilddiagnostik

Standardundersökning är slätröntgen med belastade bilder i de fall röntgen är indicerat.

Radiologiska fynd som talar för artros är:


 • ledspringesänkning
 • osteofyter
 • ökad sklerosering och cystbildning i subkondrala benet.

Differentialdiagnoser


 • Trauma
 • Knäsmärta orsakad av rygg- eller höftproblem
 • Reumatoid artrit
 • Artriter såsom septisk artrit, gikt och psoriasis artrit
 • Osteonekros
 • Osteokondrit
 • Tumör