Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Rörelseorganen, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Medicinskt godkänt: 2019-08-02

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2019-09-17