Bakgrund

Lumbago (ländryggssmärta) drabbar upp till 80 procent av alla människor någon gång under livet. Ländryggssmärta utan utstrålning är vanligt och utgör 85 % av alla ländryggssmärtor.

Ländryggssmärta med utstrålning kallas lumbago-ischias.

Etiologi

Orsaken till lumbago kan sällan fastställas.

Riskfaktorer

Individuella riskfaktorer är:


  • hög biologisk ålder
  • hereditet
  • övervikt, rökning och fysisk inaktivitet
  • långvarigt stillasittande
  • hög belastning i oergonomiska positioner.

Betydelse för sjukdomens förlopp har:


  • somatisk samsjuklighet
  • psykologiska, sociala och arbetsrelaterade faktorer.

Definition


  • Akut lumbago: patienten förbättras oftast inom 2 månader
  • Kronisk lumbago: patienten har kvarstående smärta längre än 3 månader