Behandling

Handläggning vid behandling


 • Behandlingen utgörs av en kombination av egenvård, tidigt omhändertagande av fysioterapeut och läkemedelsbehandling utifrån patientens behov.
 • Informera patienten om att prognosen vid akut lumbago oftast är god.
 • Vid långvarig smärta, gör en smärtanalys och överväg multimodal behandling.
 • Kognitiv beteendeterapi har god effekt vid kronisk lumbago.
 • Kirurgi är endast aktuellt i enstaka fall vid svår, långdragen och allvarligt funktionsinskränkande smärta.

Egenvård

Ge råd om att:


 • undvika stillasittande samt framåtböjning och smärtsamma vridrörelser
 • vara fysiskt aktiv, till exempel ta korta promenader flera gånger varje dag
 • hitta viloläge som inte gör ont, till exempel på fast underlag med knä och höft böjt i 90°
 • värme kan lindra smärtan.

Fysioterapi


 • Individuella träningsråd
 • MDT (Mc Kenzie-bedömning och övningar)
 • Manuell terapi som manipulation, mobilisering och massage

Ultraljud och laserterapi har tveksam effekt.

Läkemedelsbehandling


 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Vid svåra ryggsmärtor kan kortvarig behandling med opioider vara aktuell (7–14 dagar)

Multimodal behandling

Multimodal rehabilitering kännetecknas av en kombination av fysiologiska, medicinska, psykologiska och sociala insatser. Insatsen utförs av ett team bestående av till exempel läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, kurator och sjuksköterska och pågår vanligtvis under flera veckor.

Kirurgisk behandling

Vid behov av kirurgisk behandling används dekompression eller fusionsteknik.