Sjukskrivning

Patienter som återgår i arbete trots kvarstående besvär har ofta en bättre prognos på längre sikt.