Husläkarmottagning

  • Lumbago - ländryggssmärta, akut (0-6 veckor), subakut (6-12 veckor) alternativt kronisk (>3 månader) kan i allmänhet behandlas inom primärvård

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

  • Vid misstanke om specifik bakomliggande orsak

Remissinnehåll

  • Anamnes och status
  • Resultat av utredningar och behandlingar

Remiss till akutmottagning

  • Endast vid så svår smärta att patienten inte klarar sig hemma