Utredning

Symtom

Typiska symtom vid akut lumbago:


 • påverkad rörelseförmåga, främst vid flexion
 • smärta vid hosta och nysning
 • ökad smärta efter sittande eller vid framåtböjning
 • att gå och att ligga plant på rygg kan minska symtomen
 • sämre på morgonen när patienten stiger upp, bättre framåt dagen.

I det akuta skedet intensifieras smärtan vid alla typer av rörelser. Senare i förloppet har patienten oftast smärta enbart i samband med vissa rörelser i ländryggen.

Anamnes


 • Tidigare cancersjukdom
 • Nedsatt allmäntillstånd eller viktförlust
 • Tidigare trauma
 • Strukturell deformitet i ryggraden
 • Systemisk steroidbehandling
 • Droger
 • Psykisk sjukdom och psykosocial situation

Röda flaggor


 • Successivt ökande, konstant svår värk samt nattlig värk
 • Förändrade och eller nytillkomna ryggsymtom
 • Längre duration än 2–3 månader
 • Nydebuterad ryggsmärta före 18 och efter 55 års ålder
 • Misstanke om infektion eller inflammatorisk ryggsjukdom
 • Nytillkommen svårighet att kontrollera tarm eller blåsa
 • Nytillkommen nedsatt känsel på insidan av låren, ändtarmen eller könsorganen
 • Plötsligt påkommen sexuell dysfunktion
 • Misstanke om nervrotspåverkan, spinal stenos, cauda equina-syndrom

Status

Typiska fynd vid lumbago:


 • smärtskolios, nedsatt flexionsförmåga
 • palpationsömhet i nedre delen av ländryggen på ena sidan
 • normalt neurologstatus
 • negativt Lasègues test (straight leg raise).

Handläggning vid utredning


 • Diagnosen ställs utifrån en fokuserad anamnes, typiska symtom och status. Om dessa talar starkt för lumbago behövs ingen ytterligare utredning.
 • För att identifiera fortsatt utredningsbehov är det viktig att lyssna och samtala med patienten om smärtans möjliga orsak, konsekvenser och förlopp.
 • Vid röda flaggor utred misstänkt bakomliggande orsak genom provtagning, bilddiagnostik och vid behov akut bedömning inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

Överväg Hb, SR, CRP, leukocyter och urinsticka, samt eventuellt andra prover för att utesluta differentialdiagnoser.

Bilddiagnostik

MR och/eller slätröntgen kan övervägas vid oklar diagnos eller röda flaggor.

Observera att bilddiagnostiska förändringar sällan korrelerar till ländryggssmärta utan utstrålning.

Differentialdiagnoser


 • Disksjukdomar såsom diskdegeneration eller diskbråck
 • Lumbal spinal stenos
 • Metastas, tumör
 • Spondylodiskit, spondylolistes
 • Facettledsartros
 • Osteoporos med kotkompression
 • Inflammatoriska ryggsjukdomar såsom ankyloserande spondylit (Mb Bechterew) och psoriasis artrit
 • Fraktur
 • Pyelonefrit