Maligna lymfom och KLL SVF


Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Följande ska föranleda misstanke

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter, vid klinisk undersökning (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer)
 • Palpabel mjälte
 • Feber mer än 38 grader utan annan förklaring, till exempel infektion
 • Oavsiktlig viktnedgång
 • Nattsvettningar

Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom, till exempel vid ovanstående symtom:

  • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
  • Fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
  • Vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, till exempel infektion, vaccination, genomgången operation, sår

  Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

  Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd

  • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer)
  • Palpabel mjälte, där blodstatus ej tyder på myeloproliferativ neoplasm (Polycytemia vera, essentiell trombocytemi, myelofibros)
  • Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 109/L)
  • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
  • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

  Observera: Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

  Remissinnehåll

  • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd, symtomduration, allmäntillstånd och övriga sjukdomar, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
  • Direktnummer till inremitterande/bemannad tjänstetelefon på vårdcentralen

  Remissen skickas till

  Capio S:t Görans Sjukhus, Hematologmottagningen, Sankt Göransplan 1,112 81 Stockholm
  Områdesindelning för patienten: Kungsholmen, Bromma, Järva, Ekerö, Östermalm, Västerort

  Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Hematologiskt Centrum, 141 86 Stockholm
  Områdesindelning för patienten: Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn, Skärholmen, Älvsjö, Vantör

  Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Hematologiskt Centrum, 171 76 Stockholm
  Områdesindelning för patienten: Norrmalm, Östermalm, Lidingö, Danderyd, Täby, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby

  Södersjukhuset, Hematologmottagningen, 118 83 Stockholm
  Områdesindelning för patienten: Södermalm, Söderort, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö

  Inför remiss till utredning, informera patienten om

  • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

  Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

  Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

  Källa: Regionalt Cancercentrum

  Om innehållet

  Författare: Regionalt Cancercentrum

  Granskare: Per Ljungman, processledare, Regionalt Cancercentrum, överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn

  Publicerat:

  Uppdaterat: