Meniskskador


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning och initial konservativ behandling.

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Aktuella symtom, debut, duration, trauma, upphakningar/låsningar
 • Knästatus (smärtlokalisation, flexion eller extensionsdefekt, svullnad)
 • Röntgen-/MRT-utlåtande och var den utfördes
 • Yrke/aktivitetsnivå
 • Konservativ behandling? (fysioterapi, analgetika)

Bakgrund

Epidemiologi

 • Meniskskada är en vanlig orsak till knäledsbesvär.
 • Det är vanligast med rupturer på mediala menisken.
 • Meniskskador drabbar patienter i alla åldrar och blir vanligare med stigande ålder.

Etiologi

 • Traumatiska meniskskador är vanligare hos unga och eller idrottsaktiva personer
 • Orsaken hos yngre patienter är ofta vridvåld medans det hos de äldre patienterna inte alltid behövs något trauma över huvud taget. Detta på grund av att meniskerna degenererar med åldern och blir skörare.
 • Degenerativa meniskskador hos äldre kan vara ett led i artrosutveckling i knäleden. Förekommer främst hos medelålders och äldre patienter

Utredning

 • Meniskskador ger smärta vid ledspringan där rupturen sitter, palpationsömhet är typiskt för meniskskada.
 • Ofta huggande smärta som accentueras av vridrörelse och huksittande.
 • Det är inte ovanligt med smärtsamma mekaniska symtom i form av låsningar och upphakningar.
 • Extensionsdefekt kan förekomma.

Status

 • Inspektion och palpation. Ömhet från ledspringa.
 • Rörelseomfång.
 • Menisktester.
 • Stabilitet i sidled och sagitellt

Bilddiagnostik

 • Slätröntgen rekommenderas hos de patienter där anamnes och status inger misstanke om artros
 • MR-undersökning rekommenderas om betydande trauma mot knät förekommit samt vid oklar klinik hos yngre patienter. Om mycket smärta och mekaniska symtom hos äldre patienter och avsaknad av artros på slätröntgen, ingen effekt av fysioterapi, överväg MR

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid lättare besvär även hos yngre utan uppenbara mekaniska låsningar i leden, inled med minst 3 månaders fysioterapi, daglig träning, överväg utredning och remiss till ortoped.
Degenerativa meniskskador hos äldre patienter bör i första hand behandlas med fysioterapi med daglig träning i minst 3 månader. NSAID-behandling kan lindra symtomen

Kirurgisk behandling

  • Yngre patienter med traumatisk meniskruptur bör genomgå artroskopi.
  • Vid låst knä bör patienten skyndsamts skickas till ortopedklinik.
  • Äldre patienter med degenerativ meniskskada som ej svarar på konservativ behandling rekommenderas remiss till ortoped för bedömning och ställningstagande till artroskopi.

  Patienter som ska genomgå operation

  Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

  • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
  • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
  • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

  Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

  Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

  Sjukskrivning

  Uppföljning

  Enkla meniskskador får vanligtvis inget återbesök hos operatören.

  Om kvarstående besvär efter 4-6 månader och väl genomförd sjukgymnastik bör patienten hänvisas till opererande klinik.

  Om innehållet

  Författare: Carl Siljeholm, ortoped, Capio Ortopediska Huset, Stockholm

  Granskare: Kadir Kakili, distriktsläkare, Doktor Kom Hem, Simon Printz, ortoped, Södersjukhuset, David Yuran, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar: Sari Säisä Ponzer, ordf, februari 2017

  Publicerat:

  Uppdaterat: