Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Hud och kön

Medicinskt godkänt: 2020-09-15

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2020-10-21