Bakgrund

Epidemiologi


  • Mycoplasma genitalium uppskattas vara ungefär lika vanlig som klamydia i Sverige men säkra siffror saknas.
  • Antibiotikaresistens är vanligt och ökande.

Etiologi

Mycoplasma genitalium är en bakterie som orsakar en sexuellt överförbar infektionssjukdom. Inkubationstiden är 10-14 dagar.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt, särskilt klamydia.