Behandling

Handläggning vid behandling


  • Invänta svar på resistensbestämning före insättning av antibiotika, om möjligt.
  • Informera patienten att använda barriärskydd vid oral-, vaginal- och analsex från påbörjad behandling till besvärsfrihet, minst 10 dagar.
  • Rådgör med specialiserad vård om patienten har fortsatta besvär trots behandling.
  • Erbjud aktuell partner provtagning.
  • M. genitalium omfattas inte av smittskyddslagen.

Läkemedelsbehandling


  • Vid makrolidkänslighet – ge tablett azitromycin 500 mg x 1 dag 1, sedan 250 mg x 1 dag 2-5.
  • Vid makrolidresistens – kontakta specialiserad vård eller ge tablett moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dagar.

Observera att azitromycin och moxifloxacin:


  • behandlar en samtidig klamydiainfektion
  • kan ge förlängt QTc-intervall med risk för hjärtarrytmier och bör användas med försiktighet, särskilt vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QTc.