Klinisk uppföljning

Kontrollprov rekommenderas 4 veckor efter påbörjad behandling om patienten har kvarstående besvär eller vid påvisad makrolidresistens.