Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, utredning och behandling.
 • Infektion med mycoplasma genitalium omfattas inte av Smittskyddslagen men aktuell/-a partner/-s bör provtas.

Remiss till öppenvårdsmottagning venereologi

 • Behandlingssvikt
 • Antibiotikaresistens
 • Tecken på uppåtgående infektion( endometrit, salpingit, balanit, epididymit)

Remiss till:

 • Venereologisk mottagning (via TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller Hudkliniken med specialistcentrum sexuell hälsa, Södersjukhuset) eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex men män (MSM)

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes och status inklusive misstänkt smittotillfälle
 • Tidigare sexuellt överförda sjukdomar
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Utförda utredningar och relevanta fynd inklusive mycoplasma DNA
 • Effekt av given behandling

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Bedömning och utförd behandling
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvården
 • När specialiserad vård ska kontaktas på nytt