Utredning

Symtom


 • Majoriteten av patienterna är symtomfria
 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm
 • Flytning – tjock eller genomskinlig från urinrör, cervix, vagina eller rektum
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt, kan förekomma även hos spädbarn efter vaginal förlossning
 • Kvinna – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta
 • Man – svullnad och värk i testikel, epidymidis eller prostata
 • Ledinflammation kan förekomma

Handläggning vid utredning

Ta prov på Mycoplasma genitalium vid:


 • symtom på uretrit eller cervicit med negativt prov på klamydia och gonorré
 • kvarstående symtom trots behandling mot konstaterad klamydia eller gonorré
 • konstaterad infektion hos aktuell partner.

Vid andra symtom och negativt klamydiatest rekommenderas provtagning i samråd med specialiserad vård.

Positivt provsvar bör föranleda bestämning av antibiotikaresistens.

Laboratorieprover

Provta för PCR från misstänkt lokal utifrån sexualanamnes eller symtom: urin, vagina, cervix, rektum eller konjunktiva.

Diagnostisering av mycoplasma genitalium inklusive resistensbedömning sker med hjälp av PCR då bakterien är svårodlad.

Differentialdiagnoser


 • Klamydia
 • Gonorré
 • Ospecifik uretrit eller cervicit
 • Akut cystit
 • Bakteriell vaginos