Bakgrund

Psoriasis klassificeras som en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som kan ge symtom i hud och leder och ökad förekomst av inflammation i tarm och ögon.

Denna rekommendation handlar om psoriasismanifestationer i hud hos vuxna. Psoriasisartrit och pustulosis palmoplantaris (ett tillstånd besläktat med psoriasis) har separata rekommendationer.

Epidemiologi


 • Prevalensen i Sverige uppskattas till 2–4 %.
 • Psoriasis kan debutera i alla åldrar. I hälften av fallen debuterar sjukdomen före 25 års ålder.
 • Män och kvinnor drabbas lika ofta.

Etiologi

Orsaken till sjukdomen är inte fullt känd men både immunologiska och genetiska faktorer bidrar, tillsammans med omgivningsfaktorer.

Riskfaktorer

Ärftlighet är den mest betydande riskfaktorn. Risken att insjukna är 25 % om en förstagradssläkting har psoriasis, 65 % om två förstagradssläktingar har psoriasis.

Utlösande faktorer

Yttre och inre faktorer kan trigga skov eller försämra psoriasis. Vanliga faktorer är:


 • infektioner – framförallt streptokockinfektion
 • skada mot huden – Köbnerfenomen
 • rökning
 • övervikt
 • läkemedel – till exempel betablockerare, litium och klorokin
 • psykologisk stress.

Samsjuklighet


 • Metabolt syndrom med hypertension, typ 2-diabetes, hyperlipidemi och fetma
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Psykisk ohälsa – depression, oro och självmordstankar, delvis på grund av immunologiska faktorer kopplade till psoriasis
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar
 • Ögoninflammationer som uveit och episklerit