Behandling

Handläggning vid behandling


 • Optimera utlösande faktorer och samsjuklighet – särskilt kardiovaskulär sjukdom och psykisk ohälsa.
 • Erbjud patientutbildning – speciellt vid nydebuterad psoriasis, överväg utbildning via specialiserad vård.
 • Välj hudbehandling – individanpassa utifrån symtom och lokalisation.
 • Ombesörj samtalsstöd eller KBT – utifrån patientens behov.
 • Konsultera specialiserad vård – vid utbredd sjukdom (riktvärde >10 % av kroppsytan), svår hand- och fotpsoriasis, eller otillräcklig behandlingseffekt.

Patienten kan behöva hjälp från flera olika discipliner, särskilt vid ledengagemang eller samsjuklighet.

Levnadsvanor

Bedöm patientens behov av och erbjud framförallt stöd för:


 • rökstopp
 • fysisk aktivitet
 • viktminskning vid övervikt eller fetma.

Läkemedelsbehandling

Läkemedel att överväga:


 • Mjukgörande – rekommenderas för avfjällning, vid behov med tillsats av salicylsyra.
 • Topikal behandling med kortison – en applikation dagligen föredras oftast.
 • Topikal underhållsbehandling med kortison – 1 till 2 gånger i veckan i några veckor för att undvika recidiv.
 • Beredningsform – salva, kräm, gel, emulsion eller lösning väljs utifrån lokalisation, symtom och patientens preferens.
 • Ocklusion – kan övervägas kortvarigt för mer effekt.
 • Topikal kalcipotriol – kan användas med eller utan kombination med kortison.

Kropp


 • Avfjällning med mjukgörande, vid behov med tillägg av salicylsyrevaselin eller salicylsyra i kräm 2 %
 • Kortison grupp III – guttat psoriasis och plackpsoriasis
 • Kalcipotriol – plackpsoriasis
 • Kombination av kortison och kalcipotriol – plackpsoriasis

Maximal dos kalcipotriol är 15 g dagligen eller maximal andel behandlad kroppsyta 30 %.

Ansikte eller invers psoriasis


 • Kortison grupp I-II
 • Kan vid behov kombineras med mikonazol eller ekonazol

Hårbotten


 • Avfjällning av tjocka plack med mjukgörande, eventuellt salicylsyra 2 % – 5 % i kräm eller olja
 • Kortison grupp III-IV som lösning

Schamponera håret före tillsats av vatten för enklare urtvättning vid behandling.