Komplikationer


  • Hudsymtom – psykosocial inverkan på livskvalitet, inskränkning av arbetsliv och socialt liv
  • Hjärt-kärlsjukdom – vid svår psoriasis
  • Depression – delvis på grund av en ökning av proinflammatoriska cytokiner