Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och behandling av lindrig psoriasis
 • Uppföljning av psoriasis vid god behandlingseffekt av lokalbehandling

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

 • Barn och ungdomar med psoriasis
 • Utebliven behandlingseffekt
 • Medelsvår och svår psoriasis
 • Oklar diagnos
 • Akut remiss vid erytrodermi och/eller utbreddd pustulär psoriasis

Överväg patientutbildning via specialiserad vård om den inte kan erbjudas via husläkarmottagning, särskilt vid nydebuterad psoriasis.

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes
 • Status(lokalisation, utbredning, plack, pustler)
 • Tidigare och nuvarande väsentliga sjukdomar eller samjukligheter
 • Utförda utredningar
 • Effekt av given behandling