Utredning

Symtom

Olika symtom och psoriasisvarianter kan förekomma samtidigt och den kliniska bilden kan variera under livet. Ofta går sjukdomen i skov.

Plackpsoriasis (psoriasis vulgaris)


 • Förekomst – utgör majoriteten av all psoriasis
 • Utseende – rodnade skarpt avgränsade fjällande infiltrerade utslag, silverfärgade med stearinfjällsfenomen och punktformiga blödningar om fjäll avlägsnas
 • Storlek – kan variera stort, från< 1 cm till > 20 cm
 • Lokalisation – oftast symmetriskt på sträcksidor av armbågar eller knän, ryggslut och hårbotten

Guttat psoriasis


 • Förekomst – vanligare hos yngre, uppstår akut, ofta efter infektion, särskilt streptokocktonsillit
 • Utseende – små droppformade utspridda röda fjällande utslag
 • Lokalisation – ofta spritt över bål, armar och ben

Invers psoriasis


 • Förekomst – ovanlig
 • Utseende – skarpt avgränsade rodnade fläckar utan fjällning
 • Lokalisation – i hudveck, särskilt i crena ani, axiller, ljumskar, navel, i och bakom öron

Pustulös psoriasis


 • Förekomst – mycket ovanlig
 • Utseende – utbredd rodnad med inslag av små talrika sterila pustler
 • Lokalisation – kan vara begränsad till ett litet område (lokaliserad pustulös psoriasis) eller hela kroppen (generaliserad pustulös psoriasis)

Erytroderm psoriasis (erytrodermi)


 • Förekomst – mycket ovanlig
 • Utseende – rodnad fjällande hud
 • Lokalisation – täcker större delen av kroppsytan

Psoriasis i hårbotten


 • Förekomst – mycket vanlig, psoriasis debuterar ofta i hårbotten
 • Utseende – fjällning
 • Övriga symtom – ibland klåda

Nagelpsoriasis


 • Förekomst – ses hos hälften av alla med hudsymtom
 • Utseende – nageldystrofi, onykolys, pitting, gul-bruna fläckar

Psoriasisartrit


 • Förekomst – omkring hälften av patienter med psoriasis drabbas av värk och ledbesvär och ungefär hälften av dessa utvecklar psoriasisartrit. Hos 15–20 % debuterar ledsymtom före hudsymtomen
 • Lokalisation – bland annat leder (artrit), rygg (spondylit) och sen- och muskelfästen (entesit)

Anamnes


 • Hudförändringar – debut, utbredning och förlopp, efterfråga även symtom genitalt och analt
 • Värk – eller andra symtom från leder, rygg eller senfästen
 • Livskvalitet
 • Samsjuklighet – inklusive tarm- och ögonbesvär
 • Nuvarande sjukdomar – särskilt hypertoni, typ 2-diabetes och hyperlipidemi
 • Livsstilsfaktorer – framförallt tobaksbruk
 • Ärftlighet

Status


 • Allmäntillstånd – längd, vikt, BMI
 • Hjärta, blodtryck
 • Hudstatus – inklusive hårbotten, bakom öron, genitalt och i crena ani
 • Nagelförändringar – dystrofi, onykolys, pitting, gul-bruna fläckar
 • Vid behov – psykiskt status, led- och ryggstatus samt bedömning av senor och muskelfästen

Handläggning vid utredning


 • Psoriasis är en klinisk diagnos. Biopsi ger sällan hjälp då histologin oftast blir ospecifik.
 • Svalgodling rekommenderas vid snabb försämring och vid guttat psoriasis.
 • Erytrodermi och generaliserad pustulös psoriasis bör remitteras akut.

Differentialdiagnoser


 • Hud – framförallt eksem, svampinfektion, pityriasis rosea
 • Nagel – nagelsvamp, tidigare trauma mot nagelanlag