Rött öga

Medicinskt område:
Ögon

Vårdnivå och remissrutiner

Ögonklinik

Akut

  • Akut glaukom
  • Akut irit
  • Keratit - de infektiösa keratokonjunktiviterna kan ha ett relativt aggressivt förlopp, med uttalad rodnad, gruskänsla och ibland dimsyn. Sekretionen kan vara vattnig eller purulent. Är ofta ensidiga och vid inspektion kan man se en grumling i kornea. Sår på hornhinnan på grund av skador behöver inte remitteras.

Utredning

Symtom

Akut infektiös konjunktivit

I samband med övre luftvägsinfektion inte sällan ensidigt första dygnet. Igenklibbade ögon särskilt på morgonen, konjunktival injektion, mer perifer än central, senare oftast bilateralt, normalt visus (vid ökad tårfilm/kladd eventuellt prövning genom stenopeiskt hål), normal pupillstorlek, normal pupillreaktion för ljus, kornea klar, ingen värk.

Allergisk konjunktivit

Lindrigt igenklibbade ögon särskilt på morgonen, lättare konjunktival injektion, mer perifer än central, oftast bilateral och "knottrig", normalt visus, normal pupillstorlek, normal pupillreaktion för ljus, kornea klar, ingen värk. Ofta typisk anamnes med kraftig klåda.

Subkonjunktival blödning

Spontan, ökar ofta i utbredning första dygnet. Oftast tydlig subkonjunktival homogen blödning i ena ögat, blödningen påverkar ej pupillen, normalt visus, normal pupillstorlek, normal pupillreaktion för ljus, kornea klar, ingen till obetydlig värk.

Akut glaukom

Diffus konjunktival injektion, visus suddig, pupillstorlek något förstorad, ingen pupillreaktion för ljus, kornea oklar "rökig", måttlig till stark värk som inte släpper på lokalbedövningsdroppar. Ögat känns hårt vid palpation.

Se även patientinformation om glaukom (Janusinfo)

Akut irit

I allmänhet ensidig. Injektion särskilt koncentrisk kring hornhinnan, visus något suddig, pupillstorlek något förminskad, ingen till liten pupillreaktion för ljus, kornea klar, molande djup värk som inte släpper på lokalbedövningsdroppar, ljuskänslig. Ingen purulent sekretion.

Episklerit

Lokal konjunktival injektion, normalt visus, normal pupillstorlek, normal pupillreaktion för ljus, kornea klar, obehag från ögat, sällan värk, ömmar vid palpation genom ögonlocket.

Keratit

Injektion kring kornea. Normalt eller måttligt nedsatt visus, normal pupillstorlek, normal pupillreaktion för ljus, kornea oklar om större keratit. Epiteldefekten färgas med fluorescein. Lätt till stark skavande värk. Ofta ensidig.

Se även Riktlinjer för handläggning av röda ögon med foton (Janusinfo)

Torra ögon

Lätt injektion. Gruskänsla.

Se även Riktlinjer för behandling av torra ögon och patientinformation om torra ögon (Janusinfo)

Kontaktlinsbesvär

Ögonsymtom med rodnad, skav, värk eller synnedsättning.

Behandling

Handläggning vid behandling


Akut konjunktivit

Regelbunden sköljning räcker oftast. Oftast virusorsakat, vid bakteriell infektion kan lokal antibiotika - fusidinsyra (Fucithalmic) i första hand - eventuellt korta sjukdomsförloppet någon dag men bör undvikas på grund av risk för resistensutveckling.

Allergisk konjunktivit


Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för de som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistamin vara att föredra.

I första hand: natriumkromoglikat (till exempel Lecrolyn, Lomudal)

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel natriumkromoglikat (Lecrolyn Sine).

I andra hand – vid otillräcklig effekt: levokabastin (Livostin)

Vid överkänslighet mot konserveringsmedel eller vid mycket sporadiska besvär ketotifen (Zaditen, Zalerg endosbehållare).

Subkonjunktival blödning

Bindhinnan sitter utanpå ögonvitan, och på insidan av ögonlocket. När blodkärlet spricker uppstår en blödning som kan ses som ett blodrött område som täcker delar av ögonvitan eller hela ögonvitan.

Blödningen på ögonvitan är ofarlig och minskar snabbt och försvinner efter några dagar eller veckor beroende på hur stor den varit. Om man fått blödningen till följd av ett slag mot ögat kan ögat behöva undersökas av en ögonläkare.

Akut glaukom

Till ögonspecialist AKUT!

Akut irit

Till ögonspecialist AKUT!
En del patienter med recidiverande iriter känner väl igen symtomen och kan börja med kortisondroppar + Atropin.

Episklerit

Expektans.

Keratit

Till ögonspecialist AKUT!
Sår på hornhinnan på grund av skador behöver inte remittera. Om fördröjning - antibiotika aldrig fel!

Torra ögonTårsubstitut. Flertalet patienter med torra ögon kan hänvisas till egenvård. Samtliga tillgängliga preparat finns att tillgå receptfritt. Recept på tårsubstitut bör förbehållas patienter med definierad ögonsjukdom såsom keratokonjunktivitis sicca. Kontaktlinsbärare bör använda tårsubstitut utan konserveringsmedel.

Kontaktlinsbesvär

Kontaktlinser bör omedelbart tas ut och kontakt tas med ögonläkare eller optiker om symtomen inte minskar inom några timmar.

Patientinformation

För patientinformation, se S:t Eriks Ögonsjukhus

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?