Husläkarmottagning

  • Primär bedömning, utredning och behandling

Remiss till öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals

  • Vid kvarvarande perforation alternativt subjektiv hörselnedsättning efter 4-6 veckor

Remissinnehåll

  • Frågeställning
  • Relevant anamnes och status
  • Genomförd utredning och relevanta fynd
  • Effekt av eventuellt given behandling

Remiss till ÖNH akutmottagning

  • Vid trumhinneperforation oavsett genes och samtidig rotatorisk yrsel