Ulnarispåverkan i armarna

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Utredning, diagnos och differentialdiagnos
 • Eventuell neurofysiologisk utredning
 • Konservativ behandling och uppföljning

Remiss till öppenvårdsmottagning handkirurgi eller ortopedi

 • För ställningstagande till kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Duration och grad av smärta eller värk
 • Intermittent eller konstant känselbortfall? Om konstant, mer brådskande
 • Uppgift om ortosbehandling, resultat av denna
 • Resultat av eventuell neurofysiologisk utredning och var undersökningen utförts

Remiss till arbetsterapeut

Nattortos som håller armbågen i lätt flekterat läge. Finns också prefabricerat.

Bakgrund

Epidemiologi

Vanligt tillstånd som ofta varierar i besvärsgrad.

Etiologi

Kan vara relaterat till yrkesmässig belastning med tryck mot nerv på armbågens insida (till exempel kontorsarbete eller yrkesförare) eller upprepade böj-sträckrörelser i arm.

Siffror för prevalens saknas. Tillståndet kan vara en följd av tidigare skelettskada eller artros i armbågen som rent mekaniskt kan ge nervus ulnaris mindre utrymme i sulcus. Nerven kan i vissa fall luxera över epikondylspetsen vid armbågsflexion med mekanisk irritation som följd.

Utredning

Symtom

Domningar, oftast nattetid i lill- och ringfingrarna. Så småningom mer permanent sensibilitetsnedsättning inom detta område och svaghet i ulnarisinnerverade småmuskler i handen.

Patienterna upplever ofta fumlighet och kraftlöshet vid finmanuellt arbete. Värk är ovanligt.

Handläggning vid utredning

 • Ofta synlig atrofi av musklerna i tumvecket (dorsalt mellan tumme och pekfinger)
 • Känselstörning i lill- och halva ringfinger både dorsalt och volart
 • Lillfingret står ut och kan inte adduceras in mot de övriga fingrarna
 • Försvagat nypgrepp mellan tumme och pekfinger
 • Nedsatt kraft i ulnara fingerböjare (testas med fingerkroksdragning i lill- och ringfinger)
 • Flexion av armbågen (typfallet tio sekunder) kan utlösa domningar
 • Perkussionsömhet över nervus ulnaris på armbågens insida (Tinels tecken)

Vid lindriga besvär krävs ingen ytterligare utredning. Vid svåra eller oklara fall kan neurofysiologi vara indicerat.

Bilddiagnostik

Röntgen för att utesluta ojämnhet i sulcus vid tidigare skelettskada.

Differentialdiagnoser

 • Påverkan av nervus ulnaris vid handloven (känseln på handryggen är intakt, liksom kraft i fingerböjarna)
 • Proximal nervpåverkan, till exempel på grund av artros i halsrygg (symtom på underarm)
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Polyneuropati
 • Neurologisk sjukdom (till exempel MS, ALS)
 • Apikal lungcancer (mycket ovanligt)

Behandling

Egenvård

Nattortos som håller armbågen i lätt flekterat läge. Finns också prefabricerat.

Rehabilitering

Översyn ergonomi på arbetsplats.

Kirurgisk behandling

Överväg dekompression av nerv (remiss handkirurg) vid följande:

 • Ortos och/eller ergonomi ej förbättrar symtom
 • Motoriska symtom med atrofi
 • Konstant domning

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?