Uppföljning efter överviktsoperation

Vårdnivå och remissrutiner

Återremiss till husläkarmottagning

 • Långtidsuppföljning efter viktreduktion kan vara avgörande för ett bibehållet resultat. Erbjud återkommande viktkontroller med beredskap till tätare kontakt vid återfall
 • Patienter med läkemedelsbehandlad diabetes kräver särskild uppföljning, särskilt perioperativt, se vårdprogram Diabetes och kirurgisk intervention vid fetma
 • Efter gastric bypass och gastric sleeve krävs livslång substitutionsbehandling med mikronutrienter och vitaminer:
  a. Multivitaminpreparat med folsyra, järn mm
  b. Ytterligare tillförsel av folsyra och järn kan behövas beroende på resultat av blodprover och bör substitueras extra inför planerad graviditet med uppföljning av labstatus under graviditet
  c. B12 (peroralt eller subkutant)
  d. D-vitamin och kalcium

Återremiss till primärvården sker två år efter operation. I remissen ska planerad substitutionsbehandling framgå. Patienterna bör då kallas en gång per år för kontroll av Hb, järn, kobalamin och folsyra och förnyelse av recept på substitutionsbehandling som kan behöva justeras med ledning av provsvar.

Patienter som haft regress av metabola komplikationer vid viktnedgång bör kontrolleras avseende dessa, särskilt vid eventuellt viktrecidiv. Vid viktrecidiv bör patienten remitteras till opererande enhet för endoskopisk eller radiologisk undersökning för att säkerställa att anatomin är intakt och vid intakt anatomi remiss till dietist i första hand. Ytterligare kirurgi är sällan indicerat. Kontrollerna bör ske livslångt.

Remissinnehåll

 • Resultat av utredning
 • Eventuell insatt medicinering och besked om hur länge denna ska fortgå
 • Rekommenderad behandling och uppföljning

Komplikationer

Totalt drabbas cirka 8 procent av någon form av tidig komplikation efter obesitaskirurgi. Det kan vara allt från livshotande läckage till urinvägsinfektion.

Dödlighet efter obesitaskirurgi i Sverige är mycket låg internationellt sett (0.04 procent 30-dagars mortalitet). Sena komplikationer vid fem års uppföljning ses hos cirka 13 procent av patienterna och omfattar allt från anemi, vitaminbrist till ileus (SOReg årsrapport 2013). Oklara buksmärtor hos patient som genomgått obesitaskirurgi bör föranleda konsultation vid kirurgisk specialistenhet.

Hudöverskott efter viktreduktion kan ge kosmetiska och mekaniska problem som i vissa fall kan åtgärdas med plastikkirurgi. Efter obesitaskirurgi kan patienter som uppfyller remisskriterier för bukplastik remitteras vid 2-årskontrollen. Se "Sammanfattning" (sid 5) i dokument Bukplastik och liknande operationer Pdf, 567 kB. (SKL). Överhäng på 5 cm och viktstabil 6 månader på BMI 28 är remissindikation för operation efter viktnedgång vid fetma. Remissen skickas till: Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjuikhuset Solna.

Se ävenRemissinformation(Karolinska)

Uppföljning i det nationella kvalitetsregistret (SOReg) sker efter 6 veckor, 1, 2 och 5 år. Fram till tvåårskontroll sköts den av opererande sjukhus som kan behöva rekvirera information från primärvården efter 5 år.

Om innehållet

Författare: Signy Reynisdottir, överläkare, Överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Erik Näslund, professor, överläkare, Danderyds sjukhus.

Texten Uppföljning efter överviktsoperation är ett utdrag ur Viss vårdprogram Övervikt och fetma hos vuxna

Granskare: Anders Thorell, professor, överläkare, Kirurgkliniken, Ersta sjukhus

Publicerat:

Uppdaterat: