Komplikationer

Kronisk urtikaria kan ha betydande påverkan på livskvalitet.