Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp hud och kön, barn och ungdomars hälsa

Medicinskt godkänt: 2020-11-03

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2020-12-02