Utredning

Symtom


 • Kvaddlar, nässelutslag – upphöjda svullnader med omgivande rodnad som kvarstår max 1 dygn på samma plats
 • Klåda, brännande känsla – ofta, men inte alltid
 • Angioödem – djupare svullnad, ofta i hud runt ögon och slemhinna i mun och tunga

Anamnes


 • Debut, duration och förlopp
 • Orsaker till akut eller kronisk urtikaria
 • Känd allergi
 • Ärftlighet för hereditärt angioödem eller systemsjukdom (särskilt hos barn)
 • Associerade symtom
 • Tillväxt (hos barn)

Status


 • Allmäntillstånd – vitalparametrar, tecken på anafylaktisk reaktion
 • Hudinspektion – typiska förändringar, dermografism
 • Mun och svalg – svullnad av svalg eller tunga

Handläggning vid utredning


 • Ta en noggrann anamnes för att lättare bekräfta diagnos och utesluta differentialdiagnoser.
 • Misstänk urtikariavaskulit om samma enskilda nässelutslag kvarstår i mer än 24 timmar.
 • Överväg autoimmun sjukdom vid intermittent feber, ledvärk och trötthet.
 • Överväg orsaker som ACE-hämmare, hereditärt/förvärvat angioödem vid angioödem som enda symtom.

Kronisk urtikaria


 • Överväg kontroll av CRP, SR, leukocyter och differentialräkning vid kronisk spontan urtikaria.
 • Överväg prover avseende infektioner samt andra misstänkta bakomliggande orsaker.
 • Utred med lämpligt provokationstest via hudläkare vid kronisk inducerbar urtikaria.
 • Överväg kontakt med specialiserad vård för fortsatt utredning vid behov.

Differentialdiagnoser


 • Urtikariavaskulit
 • Eksem
 • Erytema multiforme
 • Toxisk reaktion – läkemedel, växter
 • Pemfigoid
 • Autoimmun sjukdom
 • Hereditärt eller förvärvat angioödem
 • Skabb