Långvariga symtom av covid-19

Ett nytt vårdprogram om långvariga symtom av covid-19 har publicerats på Viss.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.