Ny version – Långvariga symtom av covid-19

Nu finns en uppdaterad version på Viss av texten Långvariga symtom av covid-19.

När Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är färdig med utredningen av remitteringshänvisningar till högspecialiserad vård, kommer en ny text om långvariga symtom tas fram och ersätta den nuvarande.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.