Läs om vart du kan vända dig med olika koagulationsfrågeställningar efter covidvaccin: Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, SSTH

Mot bakgrund av fallen med trombos i kombination med trombocytopeni och/eller blödning inom 14 dagar efter Astra Zenecas vaccin, har Sektion Koagulation på Karolinska Universitetssjukhuset regelbunden dialog med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och representanter för Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, SSTH: FAQ till koagulationskonsult - (Karolinska Universitetssjukhuset)

Mer information finns på Viss, covid-19 - länksamling under rubriken Vaccination.