Coronapandemin påverkar upptäckt av cancer

Under pandemiåret var antalet cancerfall i Region Stockholm drygt 2 000 färre än förväntat.

Det motsvarar ett underskott på 10 procent och kan leda till att vissa cancerfall upptäcks för sent för botande behandling. De största underskotten finns inom prostatacancer, -20 procent, bröstcancer, -17 procent och malignt melanom, -12 procent.

Pressmeddelande från Regionalt cancercentrum, Stockholm Gotland

Coronapandemins påverkan på upptäckt av cancer - 2 000 cancerfall ”saknas” i Region Stockholm | Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (mynewsdesk.com)

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.