Kloka listan 2022 länkad från Viss

Nu finns det uppdaterade länkar till Kloka listan 2022 för de vårdprogram som har en rekommenderad läkemedelsbehandling i Kloka listan.

Längst ned i avsnittet om behandling i vårdprogrammet finns en rubrik, Kloka listan. Genom att klicka på länken öppnas motsvarande avsnitt till vårdprogrammet i Kloka listan. Väl inne i Kloka listan går det sedan att scrolla för att läsa hela texten eller söka på annat avsnitt.

Ibland kan direktlänken gå till överliggande rubriknivå, som till exempel för Angina pectoris där länken går till Ischemisk hjärtsjukdom.

För att snabbt hitta till Kloka listan i ett vårdprogram, titta i förteckningen över ”Innehåll på sidan” till höger i vårdprogrammet. Om det finns en rekommendation i Kloka listan kommer rubriken Kloka listan synas här.

Det finns flera vårdprogram i Viss som inte har någon rekommendation i Kloka listan och för dessa saknas både rubrik och direktlänk.

Kloka listan 2022 på Janusinfo

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.