Kardiovaskulära sjukdomar är vanliga. För att ge rätt behandling behöver vårdpersonal ta hänsyn till patientens samlade sjukdomstillstånd och riskfaktorer.

Kunskapsstödet kardiovaskulär prevention