Expertstöd för sällsynta sjukdomar

På Viss finns länkar till CSD i samverkan (Centrum för sällsynta diagnoser) där du hittar kontaktuppgifter till expertteam och expertresurser för olika sällsynta sjukdomar.

Gå in under Blanketter och länkar, välj området Sjukdomsrelaterat där du hittar länken CSD i samverkan.

Du kan också gå till Telefonkonsulter, välja området Sällsynta sjukdomar och där klicka på länken till CSD i samverkan.

Länkarna leder direkt till sidan Expertteam och expertresurser, med kontaktuppgifter till olika diagnosområden.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.