Gå in under Blanketter, välj området Sjukdomsrelaterat där du hittar länken CSD i samverkan.

Du kan också gå till Telefonkonsulter, välja området Sällsynta sjukdomar och där klicka på länken till CSD i samverkan.

Länkarna leder direkt till sidan Expertteam och expertresurser, med kontaktuppgifter till olika diagnosområden.