Uppdaterat vårdprogram: Obstruktivt sömnapnésyndrom

Uppdateringen gäller främst vårdnivå och remissrutiner.

Nytt i remissrutiner är att om sömnregistrering visat behandlingsindicerat OSA ska remiss skickas till ÖNH-mottagning inom vårdval, för screening av differentialdiagnoser och bedömning om eventuell apnékirurgi kan vara aktuellt.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.