Nytt vårdprogram: Bältros

Nu finns ett nytt vårdprogram om bältros publicerat på Viss.

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd och har anpassats med regionala tillägg för Stockholm.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.