Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd och har anpassats med regionala tillägg för Stockholm.