Uppdaterat vårdprogram: Osteoporos

Nytt i vårdprogrammet är bland annat förtydliganden av uppföljning efter avslutad behandling.

De första två åren efter en benskörhetsfraktur är risken för en ny fraktur betydligt högre än när det gått längre tid. Det är därför angeläget att påbörja frakturförebyggande behandling redan de första månaderna efter en benskörhetsfraktur.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.