Stäng

Välkommen till ett uppdaterat Viss

På den nya versionen av Viss är det framförallt designen som fått ett lyft. Förutom vissa andra mindre justeringar är innehåll, struktur och navigering desamma som tidigare.

På startsidan har vi gjort några förbättringar utifrån önskemål från er användare. Vi har till exempel tagit bort den utfällbara menyn med huvudingångar och medicinska områden och istället placerat menyn direkt på startsidan, så inget extra klick behövs.

En av ingångarna, som tidigare hette Blanketter och länkar, har nu fått namnet Administrativt stöd. Där finns samma länk- och blankettsamling som tidigare samt två nya puffar, en med länkar till försäkringsmedicin och sjukskrivning och en med länkar till information om Viss.

De medicinska områdena har utökats med Habilitering, Kirurgiska sjukdomar och Palliativ vård. Dessutom har vi delat upp området Njurar och urogenitala organ i två områden, Njursjukdomar och Urinvägssjukdomar.

Nya medicinska områden:

Den tidigare illustrationen på startsidan har fått flytta ner mot sidfoten för att ge plats åt nyhetsflödet, som nu visar upp fem nyhetspuffar och en puff som listar de senast uppdaterade vårdprogrammen.

Det finns fortfarande vissa justeringar som behöver göras på Viss och under de kommande månaderna, tills vi hunnit finputsa färdigt, är vi tacksamma för ditt tålamod.

Hör gärna av dig om du har frågor, synpunkter eller annan feedback: viss.hsf@regionstockholm.se

Vi hoppas att du ska få en riktigt bra upplevelse av den uppdaterade versionen av Viss.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.