Uppdaterat vårdprogram:

D-vitaminbrist

Kunskaperna kring D-vitamin är bristfälliga och det finns ett stort behov av riktlinjer för hur vi ska handlägga patienter med misstänkt D-vitaminbrist.

Mer kunskap behövs om vilka symtom och sjukdomar som D-vitaminbrist kan ge upphov till, vilka individer som bör få sina D-vitaminnivåer kontrollerade, vilka nivåer av D-vitamin man bör eftersträva och hur man ska behandla misstänkt D-vitaminbrist.

Läs mer i det uppdaterade vårdprogrammet:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.