Nytt vårdprogram: Bettskador

I den nya rekommendationen ges vägledning för hur infektionsrisk i samband med bettskador bör handläggas.

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd och har anpassats med regionala tillägg för Stockholm.

Läs mer i vårdprogrammet:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.