Nytt vårdprogram: Uppföljning av hypertoni/preeklampsi efter graviditet

Efter förlossning ska alla kvinnor som under graviditeten utvecklat hypertoni/preeklampsi följas upp.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.