Uppdaterat vårdprogram: Polymyalgia reumatika och jättecellsarterit/ temporalisarterit

Vårdprogrammet är uppdaterat med anledning av ett nytt vårdförlopp om jättecellsarterit GCA/TA.

Kvinna med polymyalgia reumatika

Nytt i programmet

Vid misstanke om nydebuterad GCA/TA hos patient som söker i primärvård ska kontakt tas per telefon med reumatologkonsult för diskussion om diagnos, ställningstagande till planerad vaskulär ultraljudscreening av temporalkärlen inom ett till två dygn (Fast track GCA) och ställningstagande till start av kortisonbehandling.

Ultraljudsundersökning av temporalartärer är rekommenderad som första undersökningsmetod hos patienter med misstänkt kranial GCA.

Efter överenskommelse planeras patienten till reumatologen, Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus, inom 24-48 timmar för ultraljudsundersökning av temporalkärlen. Endast i vissa fall blir det aktuellt med vidare utredning med temporal artärbiopsi.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.