Uppdaterat vårdprogram: Analfissur

Nyheter i det uppdaterade vårdprogrammet:

Om initialt förmodad godartad anal eller perianal förändring kvarstår oförändrad efter fyra veckor, trots riktad behandling, ska det utredas enligt Analcancer SVF.

Även nytillkomna eller förändrade anala symtom hos riskgrupper, utan annan uppenbar förklaring, ska utredas enligt Analcancer SVF.

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.