Stäng

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (MSÄ)

Nu finns länkning till läkemedelsrekommendationer för de mest sjuka äldre i ett antal vårdprogram på Viss.

Rekommendationerna ger stöd kring frågor om läkemedelsbehandlingen hos multisjuka och sköra äldre patienter (CFS ≥5). Fokus är framförallt att lindra symtom, öka livskvaliteten och minska risken för biverkningar. För mer information, se Inledning (Janusinfo).

I de fall länkning till MSÄ finns i ett vårdprogram är länken alltid placerad ovanför Kloka listan under rubrik Behandling -> Läkemedelsbehandling, som på bilden nedan:

Placering av MSÄ i ett vårdprogram

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.