Stäng

Nytt vårdprogram: Prostatacancer inklusive SVF

Förändring i vårdprogrammet: Åldersgränser för provtagning och uppföljning vid PSA-screening har justerats.

Inga ändringar har gjorts i SVF.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.