Stäng

Uppdaterat vårdprogram: Måttligt förhöjda leverprover utan signifikanta symtom

Icke-alkoholorsakad fettlever har internationellt bytt namn från NAFLD till MASLD (Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease).

Fler uppdateringar:

  • Flödesschemat i vårdprogrammet har ersatts av två separata scheman, ett för förhöjda transaminaser och ett för förhöjt ALP.
  • Fibros-/cirrosrisk bedöms med Fibrosis-4 score (FIB-4) som från och med 23 november kan beställas via labbkatalogen på Karolinska Universitetssjukhuset och Unilabs. Svaras ut ALAT, ASAT och TPK separat samt numerisk värde för FIB-4 score med tolkningsanvisningar.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.