Stäng

Läkarintyg för körkort vid diabetes

Nu har vårdprogrammet Diabetes hos vuxna uppdaterats avseende läkarintyg för körkort.

Bilnyckel, körkort vid diabetes

Nya regler trädde i kraft 2022 med förenklade krav på undersökningar som underlag för intyget. För hjälp med tolkning och tillämpning av medicinföreskrifterna samt stöd att fylla i intygsblanketten finns Kompletterande upplysningar, pdf från Transportstyrelsen.

Läs mer i vårdprogrammet under rubrik Uppföljning -> Körkort:

Senaste nyheter

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.